Stomatološka protetika

Stomatološka protetikaProtetika

Naša stomatološka ordinacija bazira svoju praksu na stomatološ-
koj protetici. izradjujemo sve vrste protetskih nadoknada.

Parcijalne i akrilatne proteze

Izradjuju se kod pacijenata koji nemaju svoje zube ili ih imaju veoma malo ili kao prelazne proteze kad se planira rad na implantima, posle režanj operacije…

Skeletirane parcijalne proteze

Ovo su trajne proteze koje predstavljaju najbolje proteze u konvencionalnoj protetici. njihova vrednost je u njihovoj profilaktičkoj ulozi. naime, one uz pomoć pažljivo odabranih elemenata mogu da iskoriste preostale zube za prenos sila žvakanja čime čuvaju kost od prevelike resorpcije.

protetika3Fiksna protetika

Metalokeramičke krune i mostovi

Metalokeramičke krune kao solo nadoknade služe da zamene  nedostajuće zubne površine jednog zuba.

Rade se kad je potrebno korigovati oblik, položaj, boju zuba, a najčešće se rade zbog velike kariozne destrukcije koju nije moguće sanirati plombom.

Estetski i funkcionalno potpuno imitiraju prirodne zube. izuzetno je trajan rad.

protetika2Metalokeramički mostovi

Izradjuju se kod nedostatka jednog ili više zuba , kad raspored preostalih zuba  omogućava da se na njih putem kruna naslone  zubi koji nedostaju.

Preostali zubi se bruse. prvo se radi metalna konstrukcija na koju se kasnije  slaže i peče keramika

Rad se trajno cementira – ne skida se. po komforu i profilaktičkim svojstvima,  a u slučaju dobro postavljene indikacije  rad je trajan i sprečava dalje propadanje oralnih tkiva.

Valja spomenuti dileme koje se javljaju oko prekomernog žrtvovanja tvrdih zubnih tkiva. ako su zubi nosači već pod plombama,  mnogo bolje ih je staviti ispod krune jer ona zatvara zub sa svih strana i u uslovima dobre oralne higijene nema bojazni da će se zub kvariti.

Ukoliko su nosači potpuno zdravi,  procenjuje se da li je narušena ravnoteža medju silama koje deluju u ustima,  pa se na osnovu toga postavlja indikacija .

Ukoliko ravnoteža nije narušena, što je retko, ne mora se ništa raditi. ukoliko je ravnoteža narušena – zubi se naginju, isplivavaju u bezubi prostor suprotne vilice – nedostajući zubi se moraju nadoknaditi.